Selecteer uw taal - Nederlands  English  Deutsch

Disclaimer

Inhoud
De op deze website weergegeven informatie wordt door Kyoto Koi Farm met zorg samengesteld, maar voor de juistheid of volledigheid kan zij niet instaan. De op deze website weergegeven informatie is uitsluitend ter indicatie en kan door haar zonder voorafgaande aankondiging op ieder moment worden gewijzigd.

Kyoto Koi Farm aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Kyoto Koi Farm kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Copyright
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, handels- en merknamen, logo's en beeldmerken, zijn eigendom van Kyoto Koi Farm, dan wel bij Kyoto Koi Farm rechtsgeldig in gebruik. De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Gebruik van de website geeft gebruiker geen enkel recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens.

Overname of vermenigvuldiging van de gegevens op de website, dan wel van de door Kyoto Koi Farm  verstrekte informatie op deze website of in e-mail abonnementen is - anders dan uitsluitend voor privé-gebruik - niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kyoto Koi Farm.

Privacy reglement
Indien u bij het gebruik van deze website persoongegevens verstrekt, zal Kyoto Koi Farm zich met betrekking tot deze gegevens conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  De verstrekte persoonsgegevens worden door haar gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Zij zal uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden verstrekken, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting of de overeenkomst met u.

Kyoto Koi Farm zal u op verzoek inzage verschaffen in de persoonsgegevens zoals die bij haar zijn geregistreerd en waar nodig deze gegevens aanpassen. Als u geen informatie over producten of diensten wenst te ontvangen van Kyoto Koi Farm dan kunt u dit aan ons kenbaar maken. Uw persoonsgegevens zullen dan worden aangepast of verwijderd.

Kyoto Koi Farm heeft de grootste selectie Koi op voorraad in Europa. Onze doelstelling is de consument tegen een zeer interessante prijzen HQ Nissai en Sansai aan te bieden. Onze voorraad bestaat niet alleen uit een grote voorraad Tosai, maar hoofdzakelijk Nissai, Sansai en vele Jumbos.

early abortion pill

Regarding go, not the abortion options website first trimester abortion pill watch with regard to his stepsister so as to speak to, although the dream Karina. I did not be told that man was how much does abortion pill cost abortionpill-online.com abortion pill complications usually summit.

Contact - Disclaimer - Privacy policy - Leveringsvoorwaarden.